Kapasite Raporu Nedir :Kapasite raporu; sınai üretim yapan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olan bir belgedir. Kapasite raporları düzenlenebilmesi için öncelikle imalat sanayinde faaliyet gösteren firmaların ticaret siciline tescili ve iş yerinin bulunduğu yerdeki odaya üye olması gerekir. Kapasite raporları; firmaların iletişim bilgilerinin yanı sıra, yıllık üretim kapasitelerini, makine parkını, kullandıkları ham maddeleri, kapasite hesaplamaları ile sermaye ve istihdam bilgilerini içerir.

Kapasite Raporu İçin Hazırlanacak Belgeler
Madde 10- Kapasite raporunun düzenleneceği iş yeri için firmalardan aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler talep edilir.

 1. Dilekçe 
 2. Kapasite Raporu İstek Formu 
 3. İş yerindeki makine ve teçhizatın "mali müşavir onaylı sermaye kıymetler değerini gösterir  Onaylı Yazı 
 4. İş yerindeki makine ve teçhizatın firmanın mülkiyetinde olup olmadığının tespiti için, mali müşavir onaylı sabit kıymetleri ayrıntılı gösteren Mizan
 5. Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduklarına dair "imza sirküleri"
 6. Mal sahibi ise "iş yerinin tapusu, "
 7. Kapasite raporu düzenlenecek iş yerindeki sigortalı işçi sayısına ilişkin "Son iki aylık SGK  Pirim Ödendi Makbuzları ve SGK 'lı işçi listesi"
 8. Kiralık olan bina, işyeri ve makine ve teçhizata ait" (varsa taşeron sözleşmesi, leasing sözleşmesi ve kira sözleşmesi) 
 9. Maden ocaklarında "maden ruhsatı," ruhsat kiralanmış ise "kiralama" veya "rödovans sözleşmesi,"
 10. Kalite Belge ve sertifikalarının listesi ve belgelere ait fotokopiler.(Asıllar ibraz edilir)
 11. Kayıtlarda olmayan makine ve teçhizat dikkate alınmaz. Proforma faturaya göre kapasite raporu düzenlenmez.
 12. İkinci el, faturasız, özel imalat, ya da çok eski vb. nedenlerle muhasebe kayıtlarında yer almayan fakat üretimde önemli bir yere sahip makineler için Yeminli Mali Müşavir veya YMM olmaması halinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir onaylı makine ve tesisat listesi dikkate alınır. Bu maddede sayılan belgelerin elekronik imzalı olanları gerekli kontrolleri yapılmak suretiyle kabuledilir.
Kapasite Raporu İstek Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar

 • Başvuru formuna yazılan bütün makinelerin faturalarının olması gerekmektedir. Faturasız makineler kapasite raporuna yazılmayacaktır.
 • Rapora yazılan makinelerin yaşları ( 0-5 , 6-10 , 10 ve üzeri ) şeklinde yazılacaktır.
 • Rapora yazılan makinelerin güçleri (kw) cinsinden yazılacaktır.
 • Rapora yazılan makinelerin "yerli mi, ithal mi" oldukları rapora yazılmalıdır.
 • Genel bilgiler eksiksiz doldurulmalıdır. ( Adres, telefon , e-mail ) vb.
 • Başvuru Formu bilgisayar ortamında doldurulacaktır. Elle doldurulan formlar kabul edilmeyecektir. 

Uyarı ! :  Form eksiksiz ve tam olarak doldurulmalıdır. Eksik doldurulan başvuru formları kabul edilmeyecektir.